Frivilliga Radioorganisationen

FRO Gotland


Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation (1994:524) som bemannar totalförsvaret med utbildad personal inom radiokommunikation, signalskydd och cybersäkerhet. Totalförsvaret omfattas av både militärt- och civilt försvar.

Kvinnor och män i alla åldrar kan bli medlemmar. Vi erbjuder ungdomskurser med möjlighet att prova det militära livet och för de som vill lära sig mer om nätverksteknik och cybersäkerhet. Vi rekryterar personal till krigsbefattningar vid främst höjd beredskap och krig, men stödjer även samhället vid olika kriser. FRO består av 23 förbund fördelade över hela riket. Dessa förbund kan erbjuda fredstida stöd till företag och verksamheter som behöver kommunikationshjälp vid olika evenemang, så kallad sambandsservice.

Läs mer om FRO på vår nationella hemsida:

» fro.se (Frivilliga Radioorganisationen)

» FRO Gotland (Förbund FRO Gotland)


Lite mer om FRO Gotland...

Vi jobbar aktivt tillsammans med alla övriga Frivilliga Försvarsorganisationer och kyrkorna på Gotland.


  • Vi visar upp oss tillsammans...
  • Vi rekryterar tillsammans...
  • Vi utbildar tillsammans i "Basutbildning Totalförsvar"...
  • Vi övar tillsammans, Trygghetspunkter och Förstärkningsresurser...
  • Tillsammans bygger vi ett tryggare Sverige och ett starkare Gotland!


Läs mer på; Starkare Gotland


Vi rekryterar och utbildar Ledningssystem- och Sambands- personal till Hemvärnet.


Tillsammans med 32. Hemvärnsbataljonen och Utbildningsgrupp Gotland, UGG deltar vi i rekryteringsråd med uppgift att visa upp vår verksamhet och rekrytera personal till lediga befattningar.


Läs mer på; Gotlandsbataljonen


Vi har träffar och Workshops en gång i månaden.


Vi träffas för en cafékväll på Träffpunkt Gråbo, en torsdag kl. 18.

Datum 2024; 18 april och 16 maj...
Den 27 juni träffas vi i vår monter under Almedalsveckan i Visby hamn kl. 17,
för hösten se vår sida på Facebook; FRO Gotland

Välkomna!


Läs mer på;