Frivilliga Radioorganisationen

FRO Gotland


Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation (1994:524) som bemannar totalförsvaret med utbildad personal inom radiokommunikation, signalskydd och cybersäkerhet. Totalförsvaret omfattas av både militärt- och civilt försvar.

Kvinnor och män i alla åldrar kan bli medlemmar. Vi erbjuder ungdomskurser med möjlighet att prova det militära livet och för de som vill lära sig mer om nätverksteknik och cybersäkerhet. Vi rekryterar personal till krigsbefattningar vid främst höjd beredskap och krig, men stödjer även samhället vid olika kriser. FRO består av 23 förbund fördelade över hela riket. Dessa förbund kan erbjuda fredstida stöd till företag och verksamheter som behöver kommunikationshjälp vid olika evenemang, så kallad sambandsservice.

Läs mer om FRO på vår nationella hemsida:

> fro.se (Frivilliga Radioorganisationen)

> FRO Gotland (Förbund FRO Gotland)

Lite mer om FRO Gotland...

Vi jobbar aktivt tillsammans med alla övriga Frivilliga Försvarsorganisationer och kyrkorna på Gotland.


  • Vi visar upp oss tillsammans...
  • Vi rekryterar tillsammans...
  • Vi utbildar tillsammans i "Basutbildning Totalförsvar"...
  • Vi övar tillsammans, Trygghetsplatser och Förstärkningsresurser...
  • Tillsammans bygger vi ett Starkare Gotland!


Läs mer på; Starkare Gotland


Vi har träffar och Workshop en gång i månaden.


Vi träffas för en cafékväll på Träffpunkt Gråbo, en torsdag från kl. 17.

Datum 2023; 12 januari, 9 februari, 9 mars, 11 maj samt mer i höst...

Välkomna!


Läs mer på;